Oanmelde foar de tocht fan 2018


Oanmelde foar de tocht fan 2018 is no mooglik. Wannear't jo mei sile wolle moatte jo efkes ynlogge op dizze thússide. Reservear no fuort in boat want der is mar plak foar 121 boaten. Oanmelde kin noch oant 01-06-2018 om 19:25 oere salang't der plak is. Hawwe jo noch net in profyl oanmakke dan kin dat hjir.

Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk